Cà Phê Đặc Sản

Ở Việt Nam, những đơn vị tâm huyết với ngành cũng đang dần nỗ lực cải thiện chất lượng cà phê. Một số vườn cà phê bắt đầu có tên người chủ sở hữu và canh tác, đầu tư giống tốt, quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến theo tiêu chuẩn Mỹ. Bên cạnh đó cà phê đặc sản cũng bắt đầu được nhập khẩu về Việt Nam, đến tay những nhà rang xay cà phê chuyên nghiệp để đem những hạt cà phê đặc sản tới tay người tiêu dùng.

Hiển thị / 0 kết quả

Sắp xếp:
Sửa